KVKK Güvenlik Metni

HİZMET BİNALARI VE TESİSLERDE YER ALAN GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA BEYANI

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla “Üsküdar Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi ” tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binalarımız içerisindeki giriş kapıları, binaların dış cephesi, restoranlar, kafeteryalar, ziyaretçi bekleme alanları, otoparklar, güvenlik kulübesi ve kat koridorları gibi hizmet alanlarında bulunan toplam adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Üsküdar Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi tarafından takip edilmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Üsküdar Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi'nin Mimar Sinan Mah. Dr. Fahri Atabey Cad. No: 9 D: 2-3-4 adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

ÜSPER, Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş.
uskudarkentas.com.tr
Üsküdar Belediyesi
Tebessüm Kahvesi
Nevmekan