Kalite & Gıda Güvenliği & Çevre Politikası

Faaliyet göstermekte olan firmamız çalışırken aşağıdaki konuları ilke edinmiştir:

- Sektörümüzün vermiş olduğu bilinçle, günümüz şartlarında her türlü teknolojiyi kullanarak Taahhüt ettiğimiz ürünleri zamanında gerçekleştirmek.

- Müşteri Memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.

- Kanuni Mevzuat ve şartlara taviz vermeden uymak.

- Devamlı İyileştirmeye azami özen göstermek

- Kalite düzeyini sürekli yükseltmek için tüm çalışanlarımızın fikirlerini alıp, projelerimize katılımlarını sağlamak.

- İş yaptığımız kurumlarda sağladığımız güvenin, büyük bir sermaye olduğunun bilincinde olmak ve bu sermayeyi her geçen gün arttırmak.

- Tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,

- Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek

- Tüm faaliyetlerimiz kapsamında geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak

- Kalite, Gıda ve Çevre Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak.

- Çevreye ve İnsanlara saygılı olmak, çalışanlarımızı ve müşterilerimizi veli nimetimiz olarak kabul etmek,

GIDA GÜVENLİĞİ HEDEFLERİ


Firmamızın 2017 yılı hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

- Hijyen Denetimlerinde uygunluk en az % 80 olacaktır.

- Personel hijyen denetimlerinde uygunluk oranı en az % 80 olacaktır.

- Gıda hijyeninden kaynaklanan müşteri şikâyeti hiç alınmayacaktır.

- Yıl içerisinde personele toplam 4 saat /adam eğitim verilecektir.

- Tedarikçi performans puanlarının 80 in altına düşmeyecektir

- Müşteri sayısı bir önceki yıla göre % 5 artırılacaktır.

- Müşterilerimizden aylık en fazla 10 adet şikâyet alınacaktır.

- Müşterilerimizden çevre ile ilgili herhangi bir şikâyet alınmayacaktır.

- Yıllık satış miktarını %10 artırılacaktır.

ÜSPER, Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş.
uskudarkentas.com.tr
Tebessüm Kahvesi
Nevmekan